RADAR Kesit Alanı Çalışmaları

RADAR kesit alanı hesaplamaları ve RADARda görünmezlik konusunda çalışmalar gerçekleştirilebilir.


RADAR Kesit Alanı Kestirimi

RASES yazılımı Fiziksel Optik, Seken Işın Yöntemi ve Fiziksel Kırınım Teorisi yöntemleri ile RKA kestirimi yapabilmektedir.


Sıcak Bölge (Hot Spot) Tespiti

RASES yazılımında 1-B, 2-B ve 3-B Ters Yapay Açıklıklı RADAR (TYAR) görüntüleri oluşturulabilir ve kullanıcı grafik arayüzü üzerinde gösterilebilir. TYAR görüntüleri kullanılarak platform üzerindeki sıcak bölgeler tespit edilebilir.


Manevra ile RKA Değişimi

Manevra ile RKA Değişimi


Basılmış bilimsel yayınlarımız