Teknik Etkileşim Analizi

RAPSİM tarafından yapılan Teknik Etkileşim Analizi ile ilgili bilgiler.

Genel TEA Bilgileri

Lisanslı, Lisanssız ve Önlisanslı RES Projeleri için Teknik Etkileşim Analiz başvurusu sırasında TÜBİTAK BİLGEM Merkez Başkanlığı’na bir ön yazı ve ekinde aşağıda belirtilen bilgileri göndermeleri beklenmektedir. Kullanıcının RES ile ilgili bilgileri web sitesinden kendisi girmektedir. Bunun için gerekli kullanıcı adı ve şifresi için rapsim.basvuru@tubitak.gov.tr adresine mail atılması gerekmektedir.

Kullanılacak türbin marka-model bilgisi bilgi formunda yer almıyorsa model formunun türbin üretici firması tarafından onaylı olarak doldurulup e-posta ile rapsim.basvuru@tubitak.gov.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

TEA başvuruları sırasında talep edilecek gerekli RES bilgileri :

 • EPDK tarafından verilen önlisans/lisans belgesi(genel ve özel hükümlerin tamamı)lisanssız üretim için eşdeğer belge.

 • Yatırımcının iletişim bilgileri, temas noktası bilgileri.

 • Kullanılacak olan Rüzgar Türbinlerinin adedi, gücü, üretici bilgileri, marka ve model bilgisi.

 • Rüzgar türbinlerinin detaylı fiziki ölçüleri (paratoner dahil) (mümkünse dış görünümünün bilgisayar destekli tasarım çizimleri)

 • RES saha koordinatları (ED50 ve WGS84 formatında).

 • Rüzgar Türbinlerinin koordinatları (ED50 ve WGS84 formatında).

 • Rüzgar Türbinlerinin kanatları ve gövdesinin yapıldığı malzeme türü.

 • Rüzgar Türbin kanatlarının ortalama ve maksimum dönüş hızı ve yönselliği.

 • Rüzgar Türbin kanatlarının maksimum eğimi.

 • Rüzgar Türbinlerinin elektromanyetik gürültü ölçümleri.

 • Lisanssız başvurular için YEGM tarafından verilmiş Teknik Değerlendirme Raporu.

TEA Raporu aylık paketler halinde gruplanarak hazırlanmaktadır. TEA Raporunun hazırlanması yaklaşık 4 hafta, gözden geçirilmesi 2 hafta sürmektedir. Aylık paket içinde yer alacak olan RES'ler TEA süreci başlamadan en geç 2 hafta önce bilgilerini kesinleştirilmelidir. Her ayın 15'inde bir sonraki ay TEA Raporu hazırlanacak olan RES Projeleri kesinleştirilmiş olacaktır. Bunun için, Yatırımcı Firma'nın TEA için sağlanan bilgilerin nihai olduğunu bildiren teyit yazısını ve ekinde TEA Bedeli ödeme dekontunu, TEA başlamadan 2 hafta öncesinde TÜBİTAK BİLGEM'e ulaştırması gerekmektedir.

TEA Ödeme bilgileri

Teknik Etkileşim Analiz öncesi yatırımcının TÜBİTAK BİLGEM’e ödeyeceği toplam analiz bedeli; kurulması planlanan mekanik güç ile MW başına analiz bedelinin çarpımından oluşur.

Gnkur.Bşk.lığı ve MİT Müsteşarlığı’nın RAPSİM'e yapacağı revizyon telebi durumunda bir defeya mahsus ücret alınmayacaktır., yatırımcının RAPSİM’e sunacağı proje için ödemesi gereken ücretler aşağıda belirtilmiştir;

 • Eğer RES projesi için daha önce Teknik Etkileşim Analizi (TEA) yapılmadıysa ücretlendirme : (Toplam Mekanik güç x 1200) + KDV

 • Eğer daha önce TEA yapılan RES projesinde sadece toplam mekanik güç arttırılacaksa ücretlendirme : (Yeni türbin ekleme/Kapasite artışı ) (Arttırılacak Mekanik güç x 1200) + KDV

 • Eğer daha önce TEA yapılan RES projesinde toplam mekanik güç değiştirilmeden sadece türbin lokasyon revizyonu ve/veya Türbin model değişikliği yapılacaksa ücretlendirme : (Toplam Mekanik güç x 660 ) + KDV

 • Eğer daha önce TEA yapılan RES projesinde toplam mekanik güç azaltılacaksa ücretlendirme : (Toplam Mekanik gücün revizyon sonrası hali x 660 ) +KDV

 • Eğer daha önce TEA yapılan RES projesinde hem kayıtlı türbinlerde lokasyon değişikliği, hem de toplam mekanik güç artışı varsa ücretlendirme : ((Arttırılacak Mekanik güç x 1200) + (Toplam Mekanik gücün revizyon önceki hali x 660 ) ) +KDV

 • Mekanik güç birimi Mega Watt olup çarpım işleminde noktadan sonraki kısmıda alınacaktır. Örneğin toplam mekanik gücü 1,5 MW daha önce TEA yapılmamış lisanslı veya önlisansı olan bir proje için hesaplama : 1.5 MW x 1200 TL = 1800 TL

  Lisansız RES projeleri için başvuru ücreti 6000 TL + KDV, revizyon (Projede yapılacak herhangi bir değişiklik ) ücreti, proje başına 3300 TL + KDV’dir.

  Ödemelerin aşağıdaki hesap numarasına yapılması ve dekontun açıklama kısmına; firma adı, proje adı ve vergi kimlik numarası yazılması gerekmektedir.Alıcı kısmına TÜBİTAK BİLGEM olarakbelirtilmesi gerekmektedir.

  Hesap numarası:

  Şube : Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. Gebze Kurumsal Şube

  IBAN: TR96 0001 0020 8534 7551 9667 26

  Veri İletimi

  RAPSİM'e TEA için belli bir RES projesi için başvurulduğu zaman o RES projesi için bir kullanıcı adı ve şifre tanımlanmaktadır.

  Kullanıcının bu kullanıcı adı ve şifreyle sisteme girip türbin ve saha bilgilerini sisteme girdikten sonra koordinatları onaylamaları ve pdf olarka çıktı almaları beklenmektedir.

  Kullanıcılar bu çıktıyı imzalayıp RAPSİM'e posta yoluyla göndereceklerdir.

  Eğer türbin modeli, bilgi dosyası içinde yok ise, aşağıda verilen form üretici firma tarafından doldurularak imzalı ve onaylı olarak RAPSİM'e gönderilmelidir.

  Model form dosyası

  Araçlar

  RAPSİM'e TEA için belli bir RES projesi için başvurulduğu zaman o RES projesi için bir kullanıcı adı ve şifre tanımlanmaktadır.

  Kullanıcının bu kullanıcı adı ve şifreyle sisteme girip türbin ve saha bilgilerini sisteme girdikten sonra koordinatları onaylamaları ve pdf olarka çıktı almaları beklenmektedir.

  Kullanıcılar bu çıktıyı imzalayıp RAPSİM'e posta yoluyla göndereceklerdir.

  Eğer türbin modeli, bilgi dosyası içinde yok ise, aşağıda verilen form üretici firma tarafından doldurularak imzalı ve onaylı olarak RAPSİM'e gönderilmelidir.

  Koordinat Dönüştürücü ED50 => WGS84

  ED50
  Sağa değerYukarı değerGrid no
  WGS84
  EnlemBoylamGrid harf
  Çevir

  WGS84 derece dakika saniye => Ondalık format

  Enlem
  DereceDakikaSaniye
  Boylam
  DereceDakikaSaniye
  EnlemBoylam
  Çevir

  WGS84 ondalık format harita yer gösterici

  EnlemBoylam
  Göster