Genel TEA Bilgileri


Teknik Etkileşim Analizi (TEA), Lisanslı, Lisanssız veya Önlisanslı RES Projeleri için gerçekleştirilmektedir. Yatırımcılar, TEA işlemlerini "rapsim.basvuru@tubitak.gov.tr" linkinde belirtilen adımları izleyerek tamamlamalıdır.

TEA Raporları aylık paketler halinde hazırlanmaktadır. TEA Raporlarının hazırlanması yaklaşık 4 hafta, gözden geçirilmesi ise 2 hafta sürmektedir. Aylık TEA raporu hazırlama süreci her ayın 15'inde başlamaktadır. Aylık paket içinde yer alacak olan RES'ler için Yatırımcı Firma'nın, TEA için sağlanan bilgilerin nihai olduğunu bildiren teyit yazısını ve ekinde TEA Bedeli ödeme dekontunu, ilgili ayın 15'ine kadar TÜBİTAK BİLGEM RAPSİM'e ulaştırması gerekmektedir.

TEA başvuruları sırasında talep edilecek gerekli RES bilgileri :

  Lisanslı veya Önlisanslı RES başvuruları için EPDK tarafından verilen Önlisans/Lisans belgesi (genel ve özel hükümlerin tamamı).
  Lisanssız RES başvuruları için YEGM tarafından verilmiş Teknik Değerlendirme Raporu.
  Yatırımcının iletişim bilgileri, temas noktası bilgileri.
  Kullanılacak olan rüzgâr türbinlerinin adedi, gücü, üretici bilgileri, marka ve model bilgileri.
  RES saha koordinatları (ED50 ve WGS84 formatında).
  Rüzgâr türbinlerinin koordinatları (ED50 ve WGS84 formatında).
  Rüzgâr türbinlerinin pallerinin ve gövdesinin yapıldığı malzeme türü.
  Rüzgâr türbini pallerinin ortalama ve maksimum dönüş hızı ile birlikte yönselliği.
  Rüzgâr türbini pallerinin maksimum eğimi.
  Rüzgâr türbinlerinin elektromanyetik gürültü ölçümleri.
  Rüzgâr türbinlerinin detaylı fiziki ölçüleri (paratoner dâhil) (mümkünse dış görünümünün bilgisayar destekli tasarım çizimleri)

Not: Kullanılacak türbinin marka-model bilgisinin RAPSİM internet sitesinde yer almaması durumunda, linkteki model formunun türbin üretici firması tarafından onaylı olarak doldurulup e-posta ile rapsim.basvuru@tubitak.gov.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.